Mans Dārzs ir Mana Svētnīca - Dārza Svētība
MANS DĀRZS - MANA SVĒTNĪCA

 Iebrauca Saulite ābeļu dārzâ
Deviņi ratiņi, simts kumeliņu.
Neguli, Saulite,ābeļu dārzâ,
Tur tevi ziediņi apbirdinàs.

/latviešu tautasdziesma/

Daba ir gudra, daudzkārt gudrāka par cilvēku.

     /Gunita Leitone/

      Savulaik, sākot apgūt dārznieka profesiju, svarīgākais bija saprast Dabas procesus, apgūt augu valodu un pārbaudīt mācībās iegūtās zināšanas. Laika gaitā zināšanas ir pārbaudītas un papildinātas, un esam izauguši. 

      Dārza Svētība dibināta 2016.gada aprīlī un šogad svinēs sešu gadu jubileju un šobrīd apvieno vairākus līdzīgi domājošus un savu darbu mīlošus profesionāļus. 

       Devīze "Mans Dārzs ir Mana Svētnīca" ir bijusi ar mani visus šos gadus, iedvesmojot ne tikai mani, bet arī Dārza Svētības saimi. 

      Ar šo devīzi, ar pietāti pret dabu, ar cieņu pret katra personīgo telpu, Dārza Svētības komanda darbojas ik dienu, lai Jūs varētu izbaudīt laiku savās Svētnīcās un saņemt to, ko Daba mums sniedz.


Gunita Leitone                            

SIA Dārza Svētība dibinātāja, projektu vadītāja un dārzniece  0

Pirkumu grozs

analytics.js facebook-domain-verification=s8859f1n1o7qs918g9tdvau5n9250a